Christmas (niet zo) Running Diner!

Datum/Tijd
Datum - 23/12/2020


CRD: INSCHRIJVING SLUIT 18 DECEMBER 16:00 UUR!

Lieve leden,

Woensdag 23 december is het eindelijk tijd voor een van de leukste PS evenementen van het jaar, Het CRD (Christmas Running Dinner)! Laat het dit jaar nou net allemaaal wat lastiger zijn (thanks to Cor). Daarom dit jaar meer een CSD (Christmas Sitting Dinner), maar zeker niet minder gezellig! Omdat kerst vooral gaat om gezelligheid en samenzijn willen we dit evenement (bijna) compleet fysiek doen.

Het zal er als volgt uitzien: we zullen om 18:00 uur samenkomen in kleine groepjes van vier en onder het genot van een mooie livestream zullen we de avond samen inluiden (en ja je mag ons muten). In je groepje zullen jullie aan de hand van een stappenplan een heerlijk menu in elkaar zetten, en dit vervolgens (hoogstwaarschijnlijk half bezopen) met je groepje opeten onder het genot van heerlijke drankjes, ga jij het dessert halen? De eigen bijdrage is €7,50 en hiervoor kun je een heerlijk drie gangen diner en drank verwachten (Graag bezopen naar huis? Haal met je groepje nog extra drank in huis!!)

LIVESTREAM
De livestream is bedoeld voor een kleine interactie tussen de huizen! Jullie kunnen bijvoorbeeld naar de livestream foto’s, filmpjes, gebeurtenissen, etc. doorsturen! Daarnaast zijn er leuke opdrachten waar je mooie prijsjes mee kunt winnen!! πŸ˜‰

HUIZEN
Huizen gezocht!! Ook zoeken wij voor dit evenement natuurlijk huizen om in te dineren. We stellen het daarom heel erg op prijs als je jouw huis ter beschikking wilt geven, je zal hier ook een klein extraatje voor krijgen als bedankje!

INSCHRIJF OPTIES
In verband met corona geven we jullie verschillende opties om je op te geven. We gaan dit zoveel mogelijk naar wens proberen, maar we kunnen dit (ivm huizen, aantallen, e.d.) niet beloven.

Optie 1: Ik geef mij individueel op. Je wordt in een groepje met drie anderen geplaatst.

Optie 2: Ik geef mij samen met iemand op. Je wordt als tweetal gekoppeld aan twee anderen. (Als jij je huis beschikbaar geeft, zullen jullie sowieso met elkaar zitten!)

Optie 3: Ik geef me op in een groepje van 4. Jullie regelen met zijn vieren jullie huis.

In onderstaande form/link kun jij je inschrijven en je optie opgeven!

https://forms.gle/NAyea5jV8JMX4EhR8

 

CRD: REGISTRATION CLOSES DECEMBER 18th at 4:00 PM!

Dear members,

Wednesday December 23th it is finally time for one of the best PS events of the year, The CRD (Christmas Running Dinner)! This year it is a bit more difficult (thanks to Cor). Therefore this year will be more of a CSD (Christmas Sitting Dinner), but certainly no less fun! Because Christmas is mainly about socializing and being together, we want to do this event (almost) completely physically.

It will look like this: we will meet at 6:00 pm in small groups of four and while enjoying a nice live stream we will start the evening together (and yes you can mute us). In your group you will put together a delicious menu on the basis of a step-by-step plan, and then eat this (most likely half-drunk) with your group while enjoying delicious drinks, will you make it to dessert? The costs are € 7.50 and you can expect a delicious three-course dinner and drinks for this.

LIVESTREAM
The live stream is for small interaction between the houses! For example, you can send photos, videos, events, etc. to the livestream! There are also nice assignments where you can win great prizes !! πŸ˜‰

HOUSES
Wanted houses !! Of course we are also looking for houses to dine in for this event. We therefore appreciate it very much if you want to make your home available, you will also receive a little extra for this as a thank you!

REGISTRATION OPTIONS
This year, because of Corona, we will give you several options to register. We will try to place you by your desire as much as possible, but we cannot promise this (due to houses, numbers, etc.).

Option 1: I register individually. You will be placed in a group with three others.

Option 2: I sign up in a duo. You will be paired with two others. (If you give your house available, you will be together anyway!)

Option 3: I sign up in a group of 4. The four of you arrange your dining house.

In the form / link below you can register and specify your option!

https://forms.gle/NAyea5jV8JMX4EhR8

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!