Penningmeester

De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij/zij zorgt ervoor dat de jaarlijkse begroting die tijdens de ALV wordt gepresenteerd, door alle bestuurs- en commissieleden wordt nageleefd, en dat alle financiële transacties op verantwoordelijke wijze worden verantwoord. Ook handelt de penning alle contributie-afschrijvingen af, als mede de inningen voor trainingen, competitie, activiteiten, etc. Aan het eind van het jaar presenteert de penningmeester het financiële verslag van zijn bestuursjaar, en legt hij ten opzichte van de ALV verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid.