Secretaris

De voorzitter van het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle bestuurstaken, en staat aan het hoofd van de vereniging. Op extern vlak is hij het gezicht van en uithangbord voor de club. Hij bemoeit zich met onderhandelingen en afspraken met bijvoorbeeld Erasmus Sport en Tennispark Kralingen. Intern zorgt hij dat iedereen binnen zijn bestuur aan bod komt, en concentreert hij zich op het bewerkstelligen van de lange termijn-doelen die worden vastgesteld. De voorzitter is de dirigent van de visie van het huidige bestuur, en is een jaar lang het aanspreekpunt voor alle leden. Tevens fungeert hij als voorzitter van de (halfjaarlijkse) algemene ledenvergadering. Je kunt de voorzitter altijd bereiken via het e-mailadres voorzitter@passingshot.nl.