De technisch commissaris van Passing Shot is verantwoordelijk voor alle tennis gerelateerde zaken binnen de vereniging. Samen met de competitieleider zorgt hij voor een vlot verloop van de voor- en najaarscompetitie. Ook is hij belast met het aanstellen van trainers en het indelen van de trainingsgroepen, en organiseert hij maandelijks een intern toernooitje: de Wokkel. Daarnaast werkt de technisch commissaris samen met de technische commissie in tennisgerelateerde dossiers als prestatietennis en selectietrainingen.