Prestatief tennis kent bij Passing Shot niet de allergrootste prioriteit. De gezelligheid moet op ieder niveau centraal staan, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet op niveau getennist kan worden. Goede tennissers zijn in staat om regionaal een naam te maken voor Passing Shot als vereniging, en hoog spelende competitieteams kunnen het aanzien van PS als serieuze tennisvereniging vergroten. In de voorjaarscompetitie van 2014 kwam Passing Shot voor het eerst in jaren weer uit in de 3e klasse gemengd. Andere mixteams en herenteams volgen op de voet; aansluiting is er dus voldoende. Daarnaast zijn er enkele nationale toppers die weliswaar geen competitie spelen bij PS, maar wel actief aanwezig zijn. Deze spelers vertenwoordigen Passing Shot bij bijvoorbeeld het Nederlands Studentenkampioenschap (NSK), het Groot Nederlands Studentenkampioenschap (GNSK), en de EU Games. Tijdens dergelijke studentenevenementen is al meerdere malen gebleken dat Passing Shot een van de best tennissende studententennisverenigingen van Nederland is. In het voorjaar van 2014 werd voor het eerst een serie selectietrainingen gegeven aan een groepje prestatieve tennissers van Passing Shot. Als het huidige traject wordt doorgezet zal Passing Shot zowel regionaal als nationaal aan de weg gaan timmeren als studentensportvereniging.

Spring naar toolbar