Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, sociale media, andere communicatiekanalen plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik, (verder: ondergetekende) R.S.T.V. ‘Passing Shot’ (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

– Mij benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

– Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, sociale media, andere communicatiekanalen van de vereniging.

– Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto, naam in de Almanak of het verenigingstijdschrift.

– Mij automatisch oud lid te maken bij uitschrijving, tenzij ik na uitschrijving schriftelijk kenbaar maak dit niet te willen worden, om benaderd te worden voor oud-leden activiteiten of andere belangrijke gebeurtenissen.

– De verstrekking van gegevens aan derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, mits de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. (Deze derden zijn gespecificeerd in de AVG-verklaring of de privacy policy, vindbaar online op de website van de Vereniging.)

Ik mag mijn akkoord op elk moment terugtrekken.