Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, sociale media, andere communicatiekanalen plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik, (verder: ondergetekende) R.S.T.V. ‘Passing Shot’ (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

– Mij benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

– Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, sociale media, andere communicatiekanalen van de vereniging.

– Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto, naam in de Almanak of het verenigingstijdschrift.

– Mij automatisch oud lid te maken bij uitschrijving, tenzij ik na uitschrijving schriftelijk kenbaar maak dit niet te willen worden, om benaderd te worden voor oud-leden activiteiten of andere belangrijke gebeurtenissen.

– De verstrekking van gegevens aan derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, mits de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. (Deze derden zijn gespecificeerd in de AVG-verklaring of de privacy policy, vindbaar online op de website van de Vereniging.)

Ik mag mijn akkoord op elk moment terugtrekken.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Nieuw! Zet je meldingen aan om updates te ontvangen!    Ok No thanks