Bestuur 2023-2024

Het bestuur der R.S.T.V. Passing Shot is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ieder jaar in september tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld, en wordt zoals dat bij studentenverenigingen gebruikelijk is, jaarlijks gewisseld. Het bestuur bestaat doorgaans uit studenten die al enige tijd betrokken zijn bij de vereniging. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij het hele jaar door actief aanwezig zijn bij de clubmiddagen en –avonden, toernooien, competitiedagen en overige activiteiten. Het bestuur moet zich driemaal per jaar, tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV), Evaluatie Algemene Ledenvergadering (EALV) en Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV) verantwoorden naar de leden.

Voorzitter
Kelsey van den Hemel

De voorzitter van het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle bestuurstaken, en staat aan het hoofd van de vereniging. Op extern vlak is hij het gezicht van en uithangbord voor de club. Hij bemoeit zich met onderhandelingen en afspraken met bijvoorbeeld Erasmus Sport en Tennispark Kralingen. Intern zorgt hij dat iedereen binnen zijn bestuur aan bod komt en concentreert zij zich op het bewerkstelligen van de lange termijn doelen die worden vastgesteld. De voorzitter is de dirigent van de visie van het huidige bestuur en is een jaar lang het aanspreekpunt voor alle leden. Tevens fungeert hij als voorzitter van de Algemene Ledenvergaderingen. 

De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Zij houdt de bestanden bij waarin alle gegevens van leden, oud-leden en ereleden te vinden zijn, en verwerkt het hele jaar door de in- en uitschrijvingen. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle informatie correct wordt ingevoerd bij de Nederlandse tennisbond, en dat alle leden het hele jaar door speelgerechtigd zijn en in het bezit komen van een bondspasje. 

Secretaris
Annette Schut

Penningmeester
Martin Janssen

De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij zorgt ervoor dat de jaarlijkse begroting die tijdens de ALV wordt gepresenteerd, door alle bestuurs- en commissieleden wordt nageleefd, en dat alle financiële transacties op verantwoordelijke wijze worden verantwoord. Ook handelt de penningmeester alle contributie-afschrijvingen af, als mede de inningen voor trainingen, competitie, activiteiten, etc. Aan het eind van het jaar presenteert de penningmeester het financiële verslag van zijn bestuursjaar, en legt hij ten opzichte van de ALV verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid. 

De technisch commissaris van Passing Shot is verantwoordelijk voor alle tennis gerelateerde zaken binnen de vereniging. Samen met de competitieleider zorgt hij voor een vlot verloop van de voor- en najaarscompetitie. Ook is hij belast met het aanstellen van trainers en het indelen van de trainingsgroepen, en organiseert hij maandelijks een speciaal intern toernooitje. Daarnaast werkt de technisch commissaris samen met de technische commissie in tennis gerelateerde dossiers als prestatietennis en selectietrainingen. 

Technisch Commissaris
Adriaan de Vreeze

Commissaris Intern
Pippa van der Voort

De commissaris intern is de laatste en tevens jongste functie uit het bestuur; de eerste commissaris intern ging van start in 2011, nadat de functie Redacteur werd afgeschaft. De commissaris intern is onder andere verantwoordelijk voor de activiteitencommissie en de mediacommissie. De activiteitencommissie organiseert gedurende het jaar verschillende traditionele en nieuwe activiteiten, en bekommert zich ook om enkele externe toernooien. De Commissaris Intern houdt zich ook bezig met de weekmail en de social media. Naast deze twee commissies wordt de commissaris intern doorgaans ook aangewezen om enkele kleinere commissies te leiden, zoals de websitecommissie. 

Bekijk hier de oud besturen