Bestuur

Het bestuur der R.S.T.V. Passing Shot is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ieder jaar in september tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld, en wordt zoals dat bij studentenverenigingen gebruikelijk is, jaarlijks gewisseld. Het bestuur bestaat doorgaans uit studenten die al enige tijd betrokken zijn bij de vereniging. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij het hele jaar door actief aanwezig zijn bij de clubmiddagen en –avonden, toernooien, competitiedagen en overige activiteiten. Het bestuur moet zich tweemaal per jaar, tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoorden naar de leden.