Erasmus Sport

Passing Shot is als sportvereniging aangesloten bij Erasmus Sport. Dat betekent dat PS voor een deel wordt gesubsidieerd door Erasmus Sport, en dat alle leden van Passing Shot gedurende hun lidmaatschap te allen tijde in het bezit moeten zijn van een geldige sportkaart. Gedurende het seizoen werkt Passing Shot zo nu en dan samen met Erasmus Sport bij het organiseren van activiteiten. Tijdens de Eurekaweek zijn we actief op bijvoorbeeld de sportdag en de informatiemarkt. Daarnaast helpen we Erasmus Sport bij de organisatie van bijvoorbeeld de Erasmusronde, de Generation Games, en andere evenementen. Erasmus Sport houdt zich op zijn beurt weer bezig met sommige externe activiteiten, zoals het GNSK en de EU Games. Bovendien houdt Erasmus Sport ook op organisatorisch vlak een oogje in het zeil, en helpt het PS bij ledenwerving, financieel beleid, prestatietennis, etc.