Over Ons

R.S.T.V. Passing Shot werd in 1969 opgericht door twee toenmalige studenten, Eugène Vingerhoeds en Cor Ridderhof. Er werd getennist op vier tennisbanen, gelegen op de plaats waar nu het T-gebouw staat. In de beginjaren werden met name tennissers van hoger niveau aangetrokken om bij Passing Shot te komen spelen. Het huidige Passing Shot heeft 900 leden! Het geeft de leden naast tennis ook de mogelijkheid om deel te nemen aan commissies en heel veel activiteiten.

Passing Shot is als sportvereniging aangesloten bij Erasmus Sport. Dat betekent dat PS voor een deel wordt gesubsidieerd door Erasmus Sport, en dat alle leden van Passing Shot gedurende hun lidmaatschap te allen tijde in het bezit moeten zijn van een geldige sportkaart. Gedurende het seizoen werkt Passing Shot zo nu en dan samen met Erasmus Sport bij het organiseren van activiteiten.


Geschiedenis

Over ons

Het Bestuur

Het bestuur der R.S.T.V. Passing Shot is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ieder jaar in september tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld, en wordt zoals dat bij studentenverenigingen gebruikelijk is, jaarlijks gewisseld. Het bestuur bestaat doorgaans uit studenten die al enige tijd betrokken zijn bij de vereniging. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij het hele jaar door actief aanwezig zijn bij de clubmiddagen en –avonden, toernooien, competitiedagen en overige activiteiten. Het bestuur moet zich tweemaal per jaar, tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoorden naar de leden.


Meer info

Passing Shot huist vele commissies om de ervaringen binnen deze vereniging nog leuker te maken! Zo is er onder andere een feestcommissie, een redactiecommissie, een activiteitencommissie, een mediacommissie. Deze en nog vele andere commissies zorgen ervoor dat de leden van Passing Shot naast tennis ook kunnen genieten van andere activiteiten!


Meer info

Commissies